Wednesday, February 9, 2011

PENIPUAN KEWANGAN 3

1. BANK NEGARA MALAYSIA


AKTA-AKTA BERKAITAN

Akta2 dibawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia:
 • Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 (disemak - 1969)
 • Akta Bank Islam 1983
 • Akta Takaful 1984
 • Akta Bank dan Intitusi2 Kewangan 1989
 • Akta Insurans 1996
 • Akta Pengurupan Wang 1998
 • Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (telah dikemaskini sehingga:PU(A)327/2009 - cif:11 sept 2009)
 • Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
 • Akta Sistem Pembayaran 2003

Aktiviti berikut dilarang dibawah perundangan berkaitan yang ditadbir oleh Bank Nefgara Malaysia

 1. Pengambilan Deposit Tanpa Lesen
 2. Skim Urus Niaga MAta Wang Asing Tanpa Lesen
 3. Skim Pelaburan Haram
 4. Pengeluaran Wang Tanpa Kebenaran
 5. Penggunaan Kad Kredit atau Debit Tanpa Kebenaran
 6. Khidmat Penghantaran Barang Dari Luar Negara/Dalam Negeri(Penyalahgunaan Nama Bank Negara Malaysia)
 7. Penyalahgunaan Nama Bank Negara Malaysia dan Nama serta Jawatan Pegawai Kanan Bank
kita akan kupaskan satu persatu dari masa kesemasa..