Jual / Lelong

Sebarang iklan untuk penjualan / lelong Emas / Silver / Tanah / Rumah / Biz

 
boleh hubungi aku untuk tujuan iklan di post jual / lelongan ini

 
tel : 013-2375780
Email:  bijakasb@gmail.com