Thursday, March 10, 2011

100% HOUSING LOAN

Salam kengkawan


pengumuman PM kita pasal ingin membantu golongan sederhana dan golongan orang muda untuk miliki rumah, ini adalah artikel dibawah.


Skim beli rumah tanpa deposit
2010/10/16,Milikan pertama bagi gaji kurang RM3,000
KERAJAAN akan memperkenalkan Skim Rumah Pertamaku melalui Cagamas Bhd (Cagamas) yang akan menawarkan jaminan kerajaan ke atas bayaran pendahuluan 10 peratus bagi harga rumah di bawah RM220,000.
Skim ini untuk pembeli rumah pertama yang berpendapatan isi rumah kurang RM3,000 sebulan. Dalam kata lain, pembeli rumah mendapat pinjaman 100 peratus tanpa perlu mengeluarkan 10 peratus wang pendahuluan seperti amalan lazim.
Pada masa sama, hanya pembeli rumah pertama juga akan diberi pengecualian duti setem 50 peratus ke atas surat cara pindah milik sebuah rumah berharga tidak melebihi RM350,000.
Kerajaan juga mencadangkan pengecualian duti setem 50 peratus diberi ke atas surat cara perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian rumah pertama itu.
Bagi golongan miskin dan berpendapatan rendah pula kerajaan menyediakan RM568 juta bagi membina 300 kediaman di bawah Projek Bantuan Perumahan Bandar, 79,000 unit di bawah Program Perumahan Rakyat dan 8,000 unit di bawah Projek Bantuan Sewa Rumah.
Selain itu, bagi membantu golongan pekerja estet memiliki rumah, kerajaan akan menyediakan Skim Pembiayaan Perumahan Kos Rendah dengan peruntukan RM50 juta yang dikendalikan Bank Simpanan Nasional (BSN).
Skim ini terbuka kepada pekerja tetap estet dan warga negara Malaysia untuk mendapatkan pinjaman perumahan maksimum RM60,000 bagi membeli rumah kos rendah pada kadar faedah maksimum empat peratus dengan tempoh pinjaman sehingga 40 tahun, menjangkau generasi kedua.
Bagi memudahkan penjawat awam memiliki rumah kerajaan menggariskan tiga langkah penambahbaikan pada bajet ini.
1- Langkah pertama ialah membenarkan pembelian hartanah daripada ibu, bapa, anak dan adik-beradik;
2 – menggandakan kadar pinjaman kepada RM20,000
berbanding RM10,000 untuk kerja tambahan rumah kos rendah bagi Kumpulan Sokongan Dua.
3 – Langkah ketiga, menaikkan had kelayakan maksimum pinjaman perumahan kepada RM450,000 berbanding RM360,000 pada masa kini.
Semua langkah penambahbaikan pinjaman perumahan ini akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011.

“Skim Rumah Pertamaku” yang dibentangkan dalam sesi belanjawan yang lalu telah dilancarkan pada 8/3/11 Jadi, kriteria-kriterianya adalah seperti berikut :
  1. Warganegara Malaysia
  2. Berumur tidak melebihi 35 tahun
  3. Pembeli rumah pertama 
  4. Pendapatan kasar tidak lebih RM3,000 sebulan
  5. Confirmed employee dan telah berkhidmat dengan majikan yang sama tidak kurang dari 6 bulan
  6. Jumlah pembayaran balik tidak melebihi 1/3 atau sehingga 50% dari jumlah pendapatan
  7. Kediaman yang berharga di antara RM100K ke RM220K yang terletak di Malaysia
so, kengkawan yang rasa layak boleh terus memohon..gunakan segala kemudahan yang di berikan..biasanya peluang begini pada kengkawan yang ingin miliki rumah yang berharga tinggi...mcm aku tak boleh dah coz dah ada rumah..ini disyaratkan kepada kengkawan yang masih TIADA rumah lagi...